آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

وقتی شما در یک باشگاه بدنسازی ورزش می کنید یا از درآمد باشگاه پرورش اندام دیگران باخبر می شوید شاید به فکر شما خطور کند که شما هم میتوانید یک سالن بدنسازی داشته باشید و پس از جستجو در اینترنت به این مقاله رسیده اید.

در اینجا به چند نکته در مورد مراحل  تاسیس یک باشگاه با شما صحبت خواهیم کرد که قبل از هرگونه هزینه باید به آنها دقت کنید.

در ابتدا شما باید تصمیم بگیرید که این سالن در کدام از مناطق شهر یا شهرستان شما باشد بهتر است شاید در منطقه محل زندگی شما یا در مناطق دیگر که در آن رقیب کمتر خواهید داشت و یا جمعیت بیشتری زندگی میکند یا حتی مناطقی که افراد با درآمد بالا در آن زندگی می کنند بهترین گزینه ها باشد.