آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

اصول فراموش شده در تمرینات

هنگامی که بدنسازان برای تعویض برنامه به مربیان خود مراجعه می کنند، با وجودی که اکثر آنها پیش خودشان عدم نتیجه گرفتن را ناشی از کمبود دانش می دانند ولی در واقع مشکل آنها ضعف در دانش کاربردی و یا به زبان ساده تر استفاده صحیح و بجا از اطلاعات و آموخته ها در تمرین و موارد جانبی در بدنسازی می باشد. عمده ترین و شایع ترین مسئله ای که باعث می شود افراد به اهدافی که برای خود در نظر گرفته اند دست نیابند، در ندانستن کاری که باید انجام دهند نمی باشد بلکه آنها نمی دانند که چطور آن چیزی را که از قبل می دانند باید انجام دهند.