آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

کات کردن عضلات

اکثر مردم می دانند که واژه «تفکیک» در بدنسازی یعنی رسیدن به حدی از خلوص عضلانی یا کات کردن عضلات که در آن، عضلات بدن بدون آنکه زیر چربی پنهان باشند کاملاً برجسته و نمایان هستند. باور عمومی این است که کات کردن بدن نیاز به ترکیبی از رژیم غذایی سخت و اجرای حرکات با تکرار زیاد دارد. اما در حقیقت اینها فقط نیمی از ملزومات هستند. بله، شما باید با رژیم غذایی چربی بسوزانید اما باید از راه درست وارد عمل شوید. تمرینات با وزنه پرتکرار علی رغم تصور مردم چندان در کات شدن بدن تأثیری ندارد. اجازه دهید موضوع را برایتان مشخص کنم.