آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تغذیه اصل بدنسازی

تغذیه را به واقع از ارکان اصلی و اساسی در ورزش های قدرتی و مخصوصا در پرورش اندام دانست و در این میان وعده غذایی پس از تمرین را نیز بدون اغراق می توان از سرنوشت ساز ترین وعده هایی غذایی به شمار آورد که فرد در طول روز و در برنامه روزانه غذایی دارد.

مکملی برای وعده پس از تمرین

مکملی که در این قسمت مورد بررسی قرار خواهد گرفت اصولا برای مصرف در وعده پس از تمرین طراحی و ساخته شده است؛ این مکمل اختصاصی پس از تمرین می باشد. و همچنین به ریکاوری هرچه سریع تر پس از اتمام تمرین روزانه و کمک به رشد جدی عضلات است.

بهترین مکمل های کاربردی بعد از تمرین بدنسازی