آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

در این مقاله میخواهیم ۴نکته رمز آلود در بدنسازی را برای شما بیان کنیم:

  • اشتباهات هوازی

بزرگ ترین اشتباهی که می توانید در مورد تمرینات هوازی مرتکب شوید این است که فقط هوازی را به صورت پیوسته و با شدت کم اجرا کنید. با تمرینات کم شدت هوازی ۶ تا ۸ هفته طول می کشد تا بدن به حداکثر سازگاری برسد. برای اینکه نتایج بسیار سریعی در چربی سوزی ببینید بهتر است که سراغ تمرینات اینتروال بروید. دیگر اشتباه رایجی که وجود دارد این است که تمرین هوازی قبل از تمرین قدرتی اجرا شود. انجام هوازی قبل از وزنه باعث می شود ضعیف تر شوید چون میزان PH خون افت می کند و توانایی بدن برای بکارگیری فیبرهای عضلانی با آستانه بالا کم می شود.