آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

آشنایی با ویتامین C

یک دسته مهم از مواد غذایی ویتامین ها هستند. ویتامین ها در بدن بعنوان کمک کننده مهم جهت انجام واکنش های مختلف کارایی دارند. هر ویتامین در بدن در اعمال مختلفی دخالت دارد اما معمولاً یکی از آن اعمال بر دیگری برتری دارد. برخی ویتامین ها در انعقاد خون، برخی در از بین بردن چربی ها (متابولیسم چربی) برخی در متابولیسم کربوهیدرات، برخی در قوای جنسی و … دخالت دارند. ویتامین ها به دو گروه محلول در آب و محلول در چربی تقسیم می شوند. یکی از ویتامین های بسیار مهم و حیاتی در بدن انسان ویتامین c یا اسیداسکوربیک می باشد که در ذیل به شرح آن می پردازیم.