آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

مکمل GlucosamineSulfate برای تقویت مفصلها

این مکمل ساخت کمپانی معتبر و صاحب نام مکمل سازی «Optimum» می باشد. در هر کپسول از این مکمل به میزان ۷۵۰ میلی گرم کریستال خالص گلوکوزآمینسولفات وجود دارد که این مقدار، برای حمایت از سیستم مقابله طبیعی بدن با التهاب و پیشگیری از التهاب و صدمات مفصلها کافی به نظر میرسد.

«گلوکوزآمین» همانگونه که از نام آن نیز بر می آید، ترکیبی متشکل از «گلوکوز» با یک مولکول«اسید آمینه» است. این ترکیب را می توان اجزای اصلی سازنده غضروف دانست. با افزوده شدن سولفات به این ترکیب، قدرت اثر آن نیز در حد قابل توجهی افزایش می یابد.

«گلوکوزآمین سولفات» کوچکترین و ساده ترین واحد مولکولی سازنده غضروفها بوده و در ترمیم مفصلها آسیب دیده ورزشکاران و نرم کردن مفاصل و کاهش درد در این نواحی نقش مهمی را ایفا می کند.