آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

مسئله پیرمردها! اسکوات رفتن یا نرفتن

“چه حرف عجیبی! مگر می شود اسکوات نرفت؟ مگر خودتان همیشه نمی گویید که اسکوات سلطان حرکات بدنسازی است؟”

مطمئنم که بلافاصله پس از دیدن عنوان سرمقاله، همین جملات فوق به سرعت از ذهن شما گذشت. بعضی مفاهیم بدنسازی آن قدر برای ما تکرار شده اند که تخطی از آنها برایمان به شکل یک گناه درآمده است. اما دوستان، یادتان باشد که خیلی از بدنسازان هر چند وقت یک بار با کمر درد مواجه می شوند و همین طور که سن آنها از چهل سال بالاتر می رود، دفعات بروز این مشکل هم افزایش می یابد. آیا این مشکل نمی تواند ناشی از فشردگی و فشارهای فزاینده ای باشد که در طی سال ها اجرای اسکوات سنگین بر ستون فقرات آنها اعمال شده است؟ شک نکنید که همین طور است.