آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

مواد غذایی انرژی زا

  • برای  انرژی داشتن غذا بخورید

در این دنیای سرعت، ما اغلب راحتی را بر سلامتی ترجیح می دهیم. ممکن است روز خود را با انرژی زاهای راحت و سریعی در قالب نوشیدنی های انرژی زا، قهوه های دارای قند تصفیه شده شروع کنید. اما این انرژی زاها اغلب همراه با یک سقوط هستند. خوشبختانه چند افزودنی ساده به رژیم خود می تواند مثل یک افزایش دهنده ی انرژی طبیعی عمل کند و به شما کمک می کند با خستگی مبارزه کنید. افراط در برخی از غذاهای سالم که بدن شما را با مواد مغذی اصلی تغذیه می کند نشان داده شده که برای بهبود انرزی و هوشیاری مفید هستند.