آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

کاهش استرس

هر کسی که به باشگاه می رود می خواهد بدنی بهتر داشته باشد اما فواید سلامتی آن دلیل عمده برای بهبود در ترکیب بدن می باشد. در ابتدا تحقیقات نشان دادند که انجام تمرینات هوازی اثرات پیشگیرانه ای در برابر بیماری های قلبی و عروقی دارد. تحقیقات اخیر ثبات کرده اند که بدنسازی بسیاری از حفاظت های قلبی و عروقی که از تمرین هوازی گرفته اید را چند برابر می کند. اغلب اثر نادیده گرفته ی ورزش، نقش آن در کاهش استرس است.

اینکه استرس خبرهای خوب یا بدی برای سلامتی شما داشته باشد بستگی به این دارد که چطور استرس را دریافت می کنید. چیزی که برای بعضی ها استرس زا است ممکن است برای دیگران نیروبخش باشد. با این حال در جامعه سریع امروز تقریبا غیر ممکن است از عوامل استرس زا منفی جلوگیری کرد که برای سلامتی نیز مضر می باشند.