آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

ارتباط موبایل و کاهش تستوسترون ؟!

چارلز پولیکوین معتقد است برای جلو بازوها حرکتی بهتر از جلو بازو با هالتر وجود دارد! او می گوید در کنار تمرین خاص برای چربی سوزی باید اصول ساده ای برای تغذیه رعایت شود.
از نظر چارلز پولیکوین استفاده افراطی از موبایل می تواند باعث کاهش تستوسترون شود چون تحقیقات این را نشان داده. در پایان هم بحث الکترولیت ها را مطرح می کند که طی آن به شماری از مهم ترین مواد معدنی برای جلوگیری از گرفتگی عضلات در تمرین اشاره می کند.