آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

دقت کنید که این رژیم غذایی برای نمونه متعادلی از تمرین های ورزشی پرورش اندام در نظر گرفته شده است و بدیهی است با رعایت این رژیم و انجام تمرینات کمتر یا بیشتر به نتیجه مورد نظر نخواهید رسید.