آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

اغلب در رژیم های غذایی من درآوردی اشتباه رژیمی فاحشی دیده می شود که همان اشتباهات باعث می شود افراد نتوانند به نتیجه دلخواه برسند. موارد زیر از جمله این چند اشتباه رژیمی هستند که هیچ اثر مثبتی در روند کاهش وزن ندارند فقط اثر بازدارنده دارند:

  • گرسنگی

غذا دشمن شما نیست. عدم وجود بالانس غذایی در رژیم موضوعی است که باعث صدمه زدن به بدن می شود. بنابراین فکر نکنید رژیم داشتن یعنی گرسنگی کشیدن. طی رژیم هم باید غذا بخورید اما غذاهای سالم و درست.