آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

چربی ها ضعیف تان میکند؟

تحقیقات اخیر در افراد چاق، ارتباط منفی را بین مقدار چربی ها که زیر پوست عضلات شما را پوشانده با مقدار نیرویی که عضلات در هر واحد از مساحت خود می توانند تولید کنند نشان داده. به این معنی است که چربی زیرپوستی که بر روی عضلات انباشته می شود، توانایی عضلات برای تولید نیرو را کاهش می دهد و شما را ضعیف میکند.