آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

چرا چاقی شکمی در میان کودکان ارثی است؟

ممکن است از خود بپرسید چه طور ممکن است چاقی به ارث برسد؟
نکته در این است که کودکان اشتهای زیاد را به ارث می برند، چون از خوردن هیچ چیز در هیچ زمانی منع نمی شوند. این امر باعث هضم دشوار و جذب ناقص و در نتیجه چاقی می شود.

چرا چاقی شکمی در میان کودکان ارثی است؟

مشاهده شده که بعضی از مادران کودکان چاق، در سه ماه آخر بارداری شان غذاهای مصنوعی و پر چرب و کم خاصیت، آن هم به مقدار زیاد مصرف کرده اند و همین موجب تولد کودکان سنگین وزن شده است.

اکثر مادران به غلط تصور می کنند که کودکان سنگین وزن باید غذای بیشتری بخورد، چون اندازه معده شان بزرگ تر است. اما همان طور که گفتیم، این تفکر کاملا غلط است.

به این ترتیب این کودکان عادت می کنند که از سنین پایین بیش از اندازه غذا بخورند و در نتیجه وزن شان به طور خطرناکی افزایش می یلبد.

بادی فول