آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بر پایه اعلام پژوهشگران بلژیکی، کنترل هورمون تستوسترون و چربی در بدن مردان یک عملکرد ژنتیکی است.
به گزارش سرویس بین الملل بازیاب، ارزیابی تحقیقات بر روی ۶۷۴ مرد جوان که در آن وزن بدن، مقدار چربی و شاخص جرم بدن (بی ام آی) اندازه گیری و میزان تستوسترون و غلظت هورمون جنسی متصل به گلوبولین (اس اچ بی جی) تعیین شد، نشان می دهد که کنترل هورمون تستوسترون و چربی بدن یک عملکرد ژنتیکی است.

از آنجا که “اس اچ بی جی ” یک پروتئین حامل است که در جریان خون به تستوسترون متصل می شود و بدین ترتیب آن را غیرفعال می کند، پژوهشگران باید برای تعیین مقدار گردش آن در خون، هم مقدار کل این هورمون و هم غلظت “اس اچ بی جی” را مورد توجه قرار دهند.