آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

رژیم های غذایی ۶ وعده ای

وقتی که روزی ۶ وعده غذا می خورید جدا از اینکه کمرتان باریک تر می شود، مصرف آب را هم بهبود می دهد و همچنین اجازه می دهد فیبر، میوه و سبزیجات بیشتری در طول روز مصرف کنید.
مهم ترین نکته ای که بدنسازان باید بدانند این است که مصرف تعداد وعده های بیشتر در طول روز نه تنها برای رشد بیشتر ضروری است، بلکه هضم غذاها را برای بدن ساده تر می کند و مواد غذایی را به بدن می رساند.