آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

تحقیقات نشان داده است که جویدن آدامس بدون قند، میزان دریافت کالری و میل به مصرف خوراکی های شیرین را کاهش میدهد. جویدن آدامس بدون قند، اشتها را نیز کنترل میکند.

افراد شرکت کننده در این تحقیق، ۱۱۵ مرد و زن ۱۸ تا ۵۴ ساله بودند که همگی پیش از آن مرتبا آدامس می‌جویدند. در این تحقیق از شرکت‌کنندگان خواسته شده بود که در دوره زمانی بین ناهار و عصرانه هر ساعت، ۱۵ دقیقه آدامس بدون قند بجوند. در یک بعد از ظهر دیگر، افراد در این زمان آدامس نمی‌جویدند.

نتایج اولیه این تحقیق به صورت زیر بود:

* جویدن آدامس بدون قند، میزان دریافت انرژی از طریق مصرف میان وعده های بعد از ظهر را تا ۴۰ کالری کم میکند، به خصوص میزان دریافت انرژی از طریق مصرف خوراکی های شیرین تا ۶۰ کالری، کاهش میابد.

* با جویدن آدامس، میل به خوردن غذا و خوراکیهای شیرین بین وعده ناهار و عصرانه کاهش میابد و کمتر احساس گرسنگی می شود.

* با جویدن آدامس، میزان انرژی مورد نیاز بدن بین ناهار و عصرانه، حفظ میشود (یعنی نیازی به دریافت انرژی اضافه نیست) و احساس کسلی و خواب آلودگی کمتر میشود.

در کل، نتایج این تحقیق، نقش آدامس، را در کاهش دریافت انرژی از طریق عصرانه و کنترل اشتها و کاهش میل به خوردن میان وعده ها ثابت کرد. متخصیصن تغذیه معتقدند حتی اعمال تغییرات ناچیز در کالری دریافتی میتواند تاثیرات مهمی برای کنترل وزن در طولانی مدت داشته باشد.

این تحقیق نشان میدهد جویدن (آدامس) بدون قند، راهی آسان و کاربردی، برای کاهش مصرف میان وعده ها و خوراکی های شیرین است.