آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
7+

آلفا لیپوئیک اسید

امروزه مصرف انسولین در میان ورزشکاران و مخصوصا در میان ورزشکاران رشته های قدرتی شدیدا شیوع پیدا کرده است و صد البته در این میان هر از چند گاه یکی دو راس از این ورزشکاران نیز در اثر مصرف همین هورمون به دیار باقی می شتابند.

مکمل های انسولینی

کمپانی های مکمل سازی نیز در این میان بی کار نبوده و ترکیباتی تولید و عرضه کرده اند تا افراد بدون مصرف انسولین بتوانند این هورمون را در بدن خود تقویت کرده و سطح سرمی این هورمون در خون خود را افزایش داده و بدین ترتیب از اثرات این هورمون استفاده کنند بی آنکه خطر بروز شوک انسولینی و مرگ در میان باشد.

ماهیت این مکمل ها به گونه ای است که موفق به راندن قند به درون بافت های عضلانی شده و یا نهایتا خود بدن را تحریک به ترشح انسولین می کنند که در برخی موارد به غلط از این مکمل ها به عنوان انسولین دار یاد شده است که این ترفند را نیز باید در زمره ترفندهای تجاری بازی و فریب کارانه کمپانی های سازنده مکمل های غذایی و فروشندگان این محصولات دانست.