آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

قبل از شرح تمرینات و ورزش های مناسب برای تقویت آشنایی با ساختمان عضلات شکم بهتر است نخست عضلات شکم و نحوه قرارگیری آنها در بدن را بشناسیم.

عضله مستقیم شکمی
عضله ای است قوی، بلند و نواری شکل که تمام طول جدار شکم از بالا به پایین را فرا می گیرد. در هر طرف شکم یک عضله مستقیم وجود دارد که از عضله مقابل توسط خط سفیدی جدا می شود.