آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

خواص انار

انار معجزه بسته‌ بندی مواد غذایی در طبیعت است؛ یک بسته در بسته از دانه‌ های رنگی، از قرمز یاقوتی تا سفید مرواریدی و پر آب که کنار هم با لایه محافظ سفیدی نشسته‌ اند.

شاعر، همین قدر حوصله کرده که بگوید صد دانه یاقوت آنجاست اما یک انار خیلی بیشتر از این حرف‌ها دانه دارد که با نظم و ترتیب یکجا نشسته‌ اند.
می‌گویند قدمت این میوه، به ۴ هزار سال قبل برمی‌گردد؛ میوه‌ای که سوغات ایرانی‌ها بوده و از اینجا، به هند و سپس به آفریقای شمالی، چین، اروپا و آمریکا رفته؛ در سوره الرحمن قرآن کریم- آنجا که وصف بهشت و میوه‌ های بهشتی آمده- از انار هم نام برده‌اند؛ یک میوه خوش‌آب و رنگ شفابخش که انگار، هر دانه‌ اش دوای دردی است.
شاید به همین خاطر بعضی‌ ها اعتقاد داشتند که در میان دانه‌ های انار، حتما یک دانه بهشتی است و اگر روز جمعه یک انار کامل را طوری بخورند که حتی یک دانه‌ اش هم زمین نیفتد، آن دانه از بهشت‌ آمده را خورده‌اند. واژه‌ های انار، هنار و نار، از القاب پارسی است.