متخصصان روی مغز موشهایی مطالعه کردند که چاق بودند و یک رژیم غذایی پرچرب را نیز دنبال کرده بودند.
آزمایشات نشان داد مصرف غذاهای چرب به قسمتی از مغز موش‌ها موسوم به هیپوتالاموس آسیب می‌رساند. هیپوتالاموس در واقع منطقه‌ای از مغز است که نقش کنترل احساس نیاز به خوردن و ارسال سیگنال سیری به مغز برای دست کشیدن از غذا را بر عهده دارد.