آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

حرکت تمرینی نشر جانب از پشت با سیمکش تک دست

نشر جانب از پشت با سیمکش، راه عالی است برای بیرون کشیدن و تراش دادن جزئیات سرشانه. به این دلیل که دست شما متمایل به پشت است، این نوع نشر از جانب کمک می کند برای اینکه به بهترین وجه سر میانی دلتوئید را هدف قرار دهید.

شروع حرکت:

قدم اول:

قرقره سیمکش را در پایین قرار دهید، دسته D شکل را به انتهای سیم متصل کنید. در کنار پایه سیمکش باستید، دسته را با دست مقابل خود از پشت پایتان بگیرید و یک قدم به جلو بردارید برای اطمینان یافتن از اینکه در طول اجرا سیم با بدن شما تماسی نداشته باشد.