در طبیعت هیچ چیز نامتعادلی وجود ندارد و اگر هم ماده‌ای وجود داشته‌باشد که بتواند سلامتی را تهدید کند معمولاً همراه با مواد دیگر که می‌توانند اثرات نامطلوب آن را کاسته یا از بین ببرند آفریده شده‌است.
,

شاید بهتر باشد این‌گونه بگوییم که هیچ چیز طبیعی خطرناکی وجود ندارد. ضرر آفرینی و خطرزایی مواد طبیعی هنگامی نمود پیدا می‌کند که بشر دست به تغییر در آن‌ها می‌زند. یکی از این موارد‌، دانه‌های غلات هستند.