آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

حتماً شما هم این مثل را شنیده اید که: اگر یک عدد سیب در روز مصرف کنید نیازی به دکتر پیدا نمی کنید. ولی آیا این حقیقت دارد؟ و چرا این مثل را در مورد سیب ساخته اند نه مثلاً پرتقال؟ یک دلیل آن بر می گردد به پلی فنولهای موجود در سیب. مشابه فواید موادی که در برگ چای یافت می شود، پلی فنول های موجود در سیب هم کاری بیش از دور نگهداشتن شما از دکتر انجام می دهند. بر اساس تحقیقات دانشگاه علم و هنر (سایتاما _ ژاپن) این مواد می توانند کمک کنند به بدن در کاهش ذخایر چربی، اما موضوع تنها به اینجا ختم نمی شود، پلی فنول ها می توانند توان و استقامت شما را هم افزایش دهند: مطالعه ای که در دانشگاه طب ورزش نیپون انجام شد نشان داد که این مواد می توانند واقعاً به افزایش توان عضله و ممانعت از خستگی عضلات کمک کند.