سوابق آقای دکتر اصغر مرادی

بهترین مربی بدنسازی اصغر مرادی

سوابق رسمی علمی و فرهنگی

 • دکترای تخصصی علوم ورزشی 
 • کارشناس ارشد مدیریت و بازاریابی در ورزش (۱۳۹۶)
 • نویسنده و محقق  مدیریت و بازاریابی در باشگاه های بدنسازی (۱۳۸۹)
 • مدیر مسئول و نویسنده مقالات سایت بادی فول و مجله الکترونیک خانه بدنسازی ایران (۱۳۸۹) (ش ث ۸۵۴۹۳)
 • پژوهش علمی با عنوان: ارائه مدل ساختاری بازاریابی موفق در باشگاه های بدنسازی (پایانامه کارشناسی ارشد)
 • تز دکترا: طراحی مدل تجاری باشگاه های بدنسازی بر اساس توسعه پایدار (۱۴۰۰)

سوابق رسمی ورزشی

 • قهرمان سنگین وزن هشت دوره پرورش اندام (دهه۷۰و۸۰)
 • مربی بین المللی فدراسیون جهانی IFBB ـ (۱۳۸۶)(کارت مربیگری رسمی)
 • قبولی بانمره A کلاس مربیگری پرفسور موریسیو (ریس آموزش فدراسیون جهانی)
 • مربی عالی بدنساز آکادمی ملی المپیک ایران (۱۳۸۵) 
 • مربی رسمی فدراسیون بدنسازی ایران (۱۳۷۴-۱۳۷۸-۱۳۸۲)
 • مربی رسمی فیتنس فدراسیون بدنسازی ایران (۱۴۰۰)
 • موسس و مربی باشگاه گلها (۱۳۷۶تاکنون) (ش م۱۷۲۹۵)
 • سوابق ورزشی دوران دانش آموزی  قهرمان استان در کشتی , هندبال , والیبال ,فوتبال و نایب قهرمان دو میدانی کشور   (دهه ۶۰و۷۰)

فعالیت ها

 • مدیر خانه بدنسازی ایران  (ش ث۵۲۹۴۳۷)
 • مربی بدنسازی و فیتنس سیستم آنلاین  سایت بادی فول (از۱۳۸۹تا کنون)
 • مجری و مشاور  تاسیس باشگاه های بدنسازی دولتی و خصوصی (۱۳۸۶)
 • کارشناس قیمت گذاری دستگاه بدنسازی و تجهیزات باشگاه بدنسازی (۱۳۸۹)

نوآوری ها

 • اختراع ورزش بادی فول (۱۳۹۸) ( درحال ثبت رسمی)
 • اختراع دستگاه بدنسازی بادی فول (۱۳۹۷) (تجاری و تولید نشده)
 • اولین مربی آنلاین بدنسازی ایران (۱۳۸۹تا کنون)

درج آگهی بدنسازی

حداکثر 10 عکس مجاز می باشد