اصغر مرادی  -مدیر سایت بادی فول

 

خلاصه سوابق:

 

قهرمان سنگین وزن هشت دوره پرورش اندام (دهه۷۰و۸۰)

مربی بین المللی فدراسیون جهانیIFBB ـ (۱۳۸۶)

مربی بدنسازی اکادمی ملی المپیک ایران (۱۳۸۵)

تحصیل کرده تربیت بدنی (۱۳۹۰)

موسس ومربی باشگاه گلها (۱۳۷۶)

مدیر شرکت و سایت بادی فول (۱۳۹۰)

مدیر مسول وسردبیر مجله الکترونیک بادی فول (۱۳۹۵)

مشاوردر تجهیز ،مدیریت وبازاریابی باشگاهای بدنسازی (۱۳۸۶)

 

اصغر مرادی