مکمل NANOX9-سازندگان این مکمل در وصف محصولی که به بازار عرضه کرده اند از واژه پمپاژ خون استفاده کرده و اعتقاد دارند که با مصرف این مکمل پمپاژ خون به درون بافت های عضلانی در حین تمرین به خوبی حاصل خواهد شد و گویا اصلی ترین هدف از تولید و عرضه این مکمل نیز همین مسئله بوده است.