برخی علائم دمانس (زوال عقل) عبارتند از تکرار یک سؤال به صورت دائم، مشکل داشتن در هجی کردن کلماتی که به صورت عادی در روز استفاده می‌شوند و از دست رفتن کنترل فرد در رابطه با رفتار و احساساتش که آرام آرام زندگی او و اطرافیانش را تخریب می‌کند.