اعتماد: بدن انسان فوق‌العاده است. ماشینی با حجم بالای مایع که حرکت می‌کند و مواد شیمیایی را با دقت و هماهنگی فوق‌العاده‌یی با یکدیگر ترکیب می‌کند و نتیجه تولیداتش چیزهای زیادی از حافظه گرفته تا مواد مخاطی است. شاید چیزهای زیادی باشد که هنوز درباره بدن خودتان ندانید. چیزهایی که گاه ممکن است به نظر رمزآلود برسند.

به اشتراک بگذارید: