اعتماد: بدن انسان فوق‌العاده است. ماشینی با حجم بالای مایع که حرکت می‌کند و مواد شیمیایی را با دقت و هماهنگی فوق‌العاده‌یی با یکدیگر ترکیب می‌کند و نتیجه تولیداتش چیزهای زیادی از حافظه گرفته تا مواد مخاطی است. شاید چیزهای زیادی باشد که هنوز درباره بدن خودتان ندانید. چیزهایی که گاه ممکن است به نظر رمزآلود برسند.