آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

چگونه برنده شدن

به نقل از: هانی رامبد (مربی بدنسازی هیث و بوندیا)

  • تمرینات فیل هیث

اسکات های سنگین

به طور طبیعی دو هفته قبل از مسابقات، فیل هیث از دو الی سه صفحه بر روی هر طرف میله ی هالتر موقع اسکات زدن استفاده می کند. در این زمان، یک هفته قبل از مسابقات او از چهار تا پنج صفحه در هر طرف استفاده می کند نتیجه اش نمایش عضلات چهارسر موقع نمایش کوارتر (عضلات چهارسر) می شود.