آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

حلقه های آتشین

اگر فضای کوچک و زمان کمی در اختیار دارید، حلقه های آتشین (ژیمناستیک) یکی از بهترین سرمایه گذاری هایی است که می توانید انجام دهید. این  حلقه های جادویی حرکات غیر قابل پیش بینی را برای شما به ارمغان می آورند. عضلات تثبیت کننده را وادار به فعالیت می کند. چادواتر بری مربی قدرت می گوید: بسیاری از حرکات می توانند فشار مضاعف به آرنج وارد کنند مگر اینکه مچ ها بتوانند به طور طبیعی حرکت کنند. پس حلقه بهترین گزینه است.