آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

۱۴ نوع کراتین

کراتین مونوهیدرات

در این موضوع شکی نیست که ارزانترین، فراوانترین و بررسی شده ترین فرم کراتین،کراتین مونوهیدرات می باشد. کراتین مونوهیدرات به صورت پودر است و از ۸۸ درصد کراتین و ۱۲ درصد آب می باشد. کراتین مونوهیدرات بر روی اکثر افراد تاثیر مثبت دارد.
گاهی اوقات کراتین مونوهیدرات سبب دل پیچه، نفخ و اسهال می شود که این به سبب نوع پودر آن می باشد. البته نگران نباشید زیرا اکثر کراتین مونوهیدرات های امروزی به خوبی پودر می شوند به نحوی که پودرهای امروزی چیزی در حدود ۲۰ بار کوچکتر از ذرات کراتین مونوهیدرات اولیه می باشند یا به قولی میکرون سایز هستند. اکثر پودرهای کراتین مونوهیدرات به صورت منصفانه ای ارزان هستند. اگر شما از این نوع کراتین استفاده کرده اید و دچار پیچش روده، نفخ و اسهال شدید مطمئن باشید که از شانس بدتان بوده که به هنگام خرید پودری انتخاب کرده اید که به خوبی سوده (سابیده) نشده است.

کراتین مشهورترین مکمل بدنسازی