آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

وقتی سطح اکسیژن در بدن نرمال باشد کربوهیدرات ها به آب و دی اکسید کربن تجزیه می شوند ولی هنگامی که سطح اکسیژن کم باشد کربوهیدرات ها به انرژی تبدیل می شوند و لاکتیک اسید تولید می شود.

سطح لاکتیک اسید هنگام ورزش شدید یا دیگر شرایط مثل نارسایی قلبی، عفونت شدید، کاهش جریان خون و کاهش اکسیژن در کل بدن افزایش می یابد. سطح لاکتیک اسید همچنین موقعی که کبد آسیب دیده باشد یا بیمار باشد بالا می رود، زیرا کبد به طور طبیعی لاکتیک اسید را تجزیه می کند.

سطح بالای لاکتیک اسید باعث شرایط تهدید کننده به نام اسیدوزلاکتیک می شود. لاکتیک اسیدوز همچنین می تواند در فردی رخ دهد که ملتوفورمین (گلوکوفاژ) را برای کنترل دیابت خود مصرف می کند و همچنین موقعی که فرد نارسایی کلیه یا قلب و عفونت شدید داشته باشد.