آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

تمرینات شکم

توسط جوزف م. هوریگان

چون شما می توانید یک تمرین را انجام دهید به این معنی نیست که باید انجامش دهید. تمرینات شکم بسیاری وجود دارد و اکثر ورزشکاران تقریبا تمام آنها را انجام می دهند. بعضی از آنها خوب هستند، برخی دیگر آن کاری را انجام نمی دهند که توقع دارید و بعضی دیگر می توانند علت درد تحتانی کمر باشند.

رایج ترین تمرین شکم که موثر و سریع می باشد دراز نشست یا همان کرانچ است. عضلات شش تکه، عضلات شکمی رکتوس در حین دراز نشست بیشترین کار را انجام می دهند. عضلات اطراف کمر عضلات مورب یا پهلو نامیده می شوند. وقتی عضلات پهلو با یکدیگر منقبض می شوند با قدرت ستون فقرات را خم و منعطف می کنند.