برچسب: چند نکته ی اساسی برای افزایش روحیه و انگیزه در ورزش بدنسازی،از سیستم تمرین سوپر ست بهره ببرید،سیستم دراپ ست را فراموش نکنید،تناژ وزنه ها را تغییر دهید،فقط به سراغ یک وسیله در باشگاه نروید،با پیشکسوتان