آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

هوازی LISS مخفف کلمات تمرین حالت پایدار با شدت پایین است که به نوعی پسر عموی HIIT محسوب می شود.

همانطور که از نامش پیداست مخالف تمرین اینتروال با شدت بالا (HIIT) می باشد. به جای اینکه خودتان را به مرزی برسانید که در مدتی کوتاه به نقطه آخر تمرین برسید هدف شما در LISS انجام تمرینات با سطح پایین در یک دوره طولانی و پیوسته خواهد بود.