آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

درد باعث گرفتگی و تشنج عضلات می‌شود و بعد از آن جریان خون در عضلات کاهش می‌یابد، اکسیژن و مواد مغذی کمتری به آنها می‌رسد و این چرخه ادامه می‌یابد. وقتی که به منطقه دردناک بدن گرما می‌دهیم، در واقع جریان خون در آن منطقه را افزایش می‌دهیم و چرخه درد را می‌شکنیم.