آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

آشنایی با مینرال ها

  • کلر

این عنصر فشار مایعات را در داخل و خارج سلول ها تنظیم و ثابت نگه می دارد و تعادل الکترونیکی بدن را بر عهده دارد. در افزایش عملکرد عضلانی ورزشکاران نقش به سزایی ایفا می کند. این عنصر در بهبود عملکرد سیستم گوارشی نقش مهمی دارد.