آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

جلو بازو هالتر : دست ها باز باشد بهتر است یا جمع؟

کدام یک از این دو حرکت برای رشد عضلات بازو بهترند: «جلو بازو هالتر دست باز» یا « جلو بازو هالتر دست جمع»؟ برای پاسخ مناسب به این سؤال بهتر است ابتدا این دو نوع متفاوت اجرا را با هم مقایسه کنیم؛ جلو بازو هالتر با فاصله کم بین دست ها، سربلند دو سر بازو را بیشتر تحت فشار قرار می دهد، یعنی همان بخشی که ایجاد کننده پیک جلو بازو است.

از سوی دیگر استفاده از فاصله بیشتر بین دست ها در حرکت جلو بازو، هالتر، امکان استفاده از وزنه های بیشتر و اعمال فشار بیشتر بر سر داخلی دو سر بازو را فراهم می کند. عضلات جلو بازو از دو سر تشکیل شده که از دو نقطه مجزا در استخوان کتف شروع می شود، ولی در نهایت با یک تاندون مشترک به مفصل آرنج اتصال می یابد. هر چند کار مجزا روی این دو سر غیر ممکن است ولی می توانید با استفاده از تغییر فرم اجرای حرکات از جمله تغییر فاصله بین دست ها، فشار بیشتری را به هر یک از سرهای مورد نظر اعمال کنید.

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
5+

یک راهکار برای پیک جلو بازو (Peak):

تصور کنید که فرم جلوبازویتان قله کوه شده این جمله را آرنولد هنگامی که داشت در مورد تمرینات جلوبازو صبحت می‌کرد بیان کرد.
البته یک چنین تصویر سازی ذهنی برای او ساده و آسان بود چون بازوهای آرنولد فرم قله کوه را داشت با این وجود منظور اصلی آرنولد از بیان یک چنین جمله‌ ای این بود که فرد اگر بتواند یک شکل را از قبل در ذهنش مجسم کند به احتمال زیاد عضله مورد نظرش شروع خواهد کرد به رسیدن به آن فرم.

به رغم اینکه تصویر سازی ذهنی یک ابزار بسیار مفید برای پربازده کردن تمرینات محسوب می‌شود ولی این قدرت را ندارد که ژنتیک جلوبازو را متحمل سازد. خیلی از بدنسازها بازوهای بسیار حجیمی ساخته‌ اند ولی با این وجود تعداد اندکی از آن ها دارای فرم پیک جلوبازوی قابل توجهی بودند. به تفاوت میان جلوبازوی آرنولد و سرجیواولیوا و یا رونی کلمن و کوین لورون با دفت نگاه کنید با وجودی که دور بازوهای تمای این قهرمانان از ۵۰ سانت بیشتر است ولی جلوبازو آرنولد و رونی فرم پیک کامل را دارد. در صورتی که جلوبازو سرجیو و کوین صاف و به شکل توپ راگبی است.