آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
4+

پائین پشت بازو

تنها وسیله مورد نیاز برای حرکت پشت بازو خم یک میله (مثل میله بارفیکس) می‌باشد که بتواند فشار وارد از طریق وزن بدن را تحمل کند.
اگر در باشگاه می‌خواهید این حرکت را اجراء کنید بهترین وسیله دستگاه اسمیت می‌باشد.

به هر حال فرقی نمی‌کند چه میله بارفیکس و چه دستگاه اسمیت. ارتفاع میله را در حدود ۶۵ تا ۷۵ سانت از زمین تنظیم کنید.

روبه‌روی میله و با فاصله ۹۰ سانت از آن بایستید و سپس به سمت جلو خم شده و از بالا میله را بین کف دست‌ها بگیرید. فاصله دست‌ها کمی بیشتر از عرض سر می‌باشد. حالا در حالی‌که کف پاها رو زمین است به سمت جلو رفته و تا جائی‌که سر اندکی از زیر میله جلوتر رود به جلو حرکت کنید (این حرکت تقریباً مثل حرکت پشت بازو با هالتر ایستاده می‌باشد و فقط فرق در ثابت شدن میله هالتر و چرخیدن ۹۰ درجه‌ای به سمت جلو و استفاده از وزن بدن برای وارد کردن فشار می‌باشد.)