آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
3+

اثر پروهورمون‌ها به چه صورت است؟ این پروهورمون‌ها باعث می‌شوند که یا ترشحات FSH و LH غده هیپوفیز به طور نرمال افزایش یابد و یا غده آدرنال را وادار به ترشح بیش از حد هورمون مردانه می‌نمایند پس چون اثرات مثبت FSH و LH را در بدن روی بافت ‌ها از بین نمی‌برند باعث می‌شوند تا ترشح هورمون‌های مردانه در بدن به طور طبیعی افزایش یابد و غدد ‌ها کم کار نشوند در واقع توسط مصرف پروهورمون‌ها فعالیت غده آدرنال نه تنها کم نمی‌شود بلکه افزایش هم می‌یابد.