آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

منوی غذایی ورزشی

برای یک روز خود چه وعده های غذایی دارید؟ آیا می دانید کدام غذاها برای شما ایده آل هستند؟ واقعاً درطول یک روز چه مواد غذایی باید استفاده کنیم تا هم به عضله سازی کمک شود هم چربی سوزی رخ دهد؟ ۶ وعده غذایی یک روز را کریس استو برای تان معرفی می کند. ۵ وعده غذایی در این مقاله معرفی می شود که وجه اشتراک همه آنها این است که هر کدام در نوع خود وعده غذایی کاملی هستند.

آیا مطمئن نیستید که برای صبحانه چه باید بخورید؟
درحالی که شاید باید سایز غذاهای خود را بر اساس تیپ بدنی خود تنظیم کنید، وعده هایی که معرفی می شوند از لحاظ مواد تشکیل دهنده الگوهای مناسبی هستند که قابل استفاده اند.