آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

بزرگ کردن عضلات سینه

می خواهیم چند استراتژی که می تواند به بزرگتر کردن عضلات سینه شما کمک کند را مرور کنیم:

  • پرس سینه سنگین

رگ پارک یکی از اولین مردانی بود که پرس سینه ۵۰۰ پوندی انجام داد. چاک سیپز به رکورد جهانی پرس سینه نزدیک شد و آرنولد آن را به عنوان یک پاورلیفتر شروع کرد. تمامی این مردان نامبرده وزنه های سنگین می زدند. عضلات سینه حجیم آن ها بیانگر این امر است.