آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

حرکات دیپ

لیونل بیک از فرانسه، قهرمان رقابت های فلکس، فینالیست آرنولد کلاسیک و دهم مستر المپیای ۲۰۱۲ مدتی پیش، فیلمی از حرکات تمرینی اش تهیه نمود و در آن، تعداد ۲ حرکت، قابل توجه بود و همین باعث شد تا در خصوص آن ۲ حرکت تمرینی، از وی سئوال شود. در فیلم تمرینی  ات از حرکت دیپ با دستگاه در حالت نشسته هم استفاده می کنی؟ چه خصوصیتی از این دستگاه را دوست داری و تفاوت آن با حرکت دیپ روی پایه(پارالل) چیست؟