آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

برخی کارشناسان تغذیه در مورد مصرف ویتامینها به شکل مکمل هشدار می دهند که ممکن است باعث بروز مسمومیت هایی در افراد شود. آیا این مسئله صحت دارد؟

ویتامینها تنها در صورتی که در دوزهای بیش از حد مجاز مصرف شوند می توانند باعث مسمومیت شوند. ما همواره توصیه کرده ایم از مکملهای مولتی ویتامین مینرال در دوزهای مجاز استفاده کنید برای اینکه هرگونه احتمال کمبود ویتامین یا مینرالی خاص در بدن را از بین ببرید، ولی همزمان در مصرف هیچ ماده ای نباید زیاد روی کنید.