آیا این مقاله برای شما مفید بود؟

اکثر ورزشکاران با سابقه متوسط برای رشد بیشتر و سریع تر به اشتباه در حرکات تقلب می کنند و برای انجام اکثر حرکات بدنسازی پرتاب، کمر زدن و یا دیگر تقلب های رایج استفاده می کنند. وقتی ما در تمرین حرکات مخصوص یک عضله را انجام می دهیم لازم است بدانیم زحمت اصلی ترین باید به گردن همان عضله بیافتد.

دریافت آنلاین برنامه بدنسازی و تغذیه

به عنوان مثال وقتی حرکات سیم کش زیر بغل اجرا می شود درست است که عضلات بازو در انجام حرکت دخیل اند و به نوعی حرکت رفت و برگشت توسط آن ها انجام می شود ولی تا حد امکان شما با محکم گرفتن دستگیره های سیم کش باید اجازه بدهید عضلات پشت در انقباض نزدیک شدن دستگیره به بدن و کشش برگشت آن دخالت کنند و کمترین قدرت جابه جایی را از بازو بگیرد و به اصطلاح انجام حرکت و فشار وزنه را حس کنند. در این صورت وقتی عضلات پشت خود زحمت بکشد در نهایت سود رشد و فرم این زحمت به همان عضله می رسد در تمامی حرکات به نوعی کشش و انقباض باید تا حد امکان توسط عضله هدف و مورد تمرین انجام شود.

نویسنده :اصغرمرادی