آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
1+

آدرس محل فعالیت: تهران – فرشته

سوابق: قهرمان فیتنس ٢٠١٨_٢٠١٩ فیتنس استانبول ترکیه

تلفن تماس: ٠٩١٢٣٣٧١۴۴٩

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

آدرس محل فعالیت:  تهران – خ ولیعصر

سوابق: ۴ سال بدنسازی

تلفن تماس: ۰۹۳۸۳۹۹۱۸۰۷