آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
0

آدرس محل فعالیت:  کرج – شهریار – اندیشه

سوابق: ١۶ سال

تلفن تماس: ۰۹۱۲۶۶۶۴۸۷۶

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
10+

آدرس محل فعالیت: کرج – البرز – فاز ۱ مهرشهر خیابان ۱۰۰ پلاک ۱۶

سوابق: ۵ سال

تلفن تماس: ۰۹۳۵۱۲۰۴۳۲۸

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
7+

آدرس محل فعالیت: البرز – مهر شهر کرج؛بلوار ارم

سوابق: ۵سال سابقه تمرینی و ورزشی

تلفن تماس: ۰۹۱۲۴۰۵۴۶۲۵