آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
2+

آدرس محل فعالیت:  فارس – آباده – باشگاه پرورش اندام رکورد

سوابق: داور و مربی رسمی فدراسیون دبیر هیئت پرورش اندام آباده

تلفن تماس: ۰۹۱۷۱۵۳۹۷۶۵

 

آیا این مقاله برای شما مفید بود؟
5+

آدرس محل فعالیت:  شیراز – خیابان‌ سفیر جنوبی – میدان‌ مهارت- مجموعه بزرگ‌ ورزشی سورن -قسمت باشگاه بدنسازی

سوابق: کارشناس ارشد تغذیه و فیزیولوژی ورزش مربی و داور رسمی فدراسیون

تلفن تماس: ۰۹۱۷۳۴۱۱۸۳۳